Ripped From the Pages (Bibliophile Mystery 9) (2024)

Om de veerkracht van Anna's Archief te vergroten, zijn we op zoek naar vrijwilligers die 'mirrors' kunnen draaien. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈31.654.583boeken, 100.356.641papers – voor altijd behouden. All our code and data are completely open source. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. 📈31.654.583boeken, 100.356.641papers – voor altijd behouden. Meer informatie…

📚De grootste écht open bibliotheek in de geschiedenis van de mensheid. ⭐️We spiegelen Sci-Hub en LibGen. We scrapen Z-Lib, DuXiu, en meer en maken deze open source. Meer informatie…

Recente downloads:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Zoeken Zoeken

Startpagina Zoeken 🧬SciDB FAQ Datasets Torrents Mirrors: oproep voor vrijwilligers LLM-data Anna’s Blog ↗ Anna’s Software ↗ Vertalen ↗

DonerenDoneren

Inloggen/registreren Inloggen/registreren

Inloggen/registreren

Account Account

Account Openbaar profiel Gedownloade bestanden Mijn donaties

Ripped From the Pages (Bibliophile Mystery 9) (1)

Engels [en], .mobi, 🚀/lgli/lgrs/zlib, 0.8MB, 📕 Boek (fictie), Kate Carlisle - [Bibliophile Mystery 09] - Ripped from the Pages (mobi)

Ripped From the Pages (Bibliophile Mystery 9) 🔍

Penguin Publishing Group, Bibliophile Mystery, 9, 2015

Carlisle, Kate 🔍

beschrijving

“When book-restoration expert Brooklyn Wainwright temporarily relocates to her parents place in Northern California, she finds that wooden barrels arent the only things buried in the wine caves of Sonoma.

Excited to explore the secrets of wine country, Brooklyn attends an excavation of the caves hidden deep under her parents communeand the findings are explosive. A room is unearthed, and it contains a treasure trove of artwork, rare books, a chest of jewelryand a perfectly mummified body.

A closer examination of the murdered mans possessions reveals a valuable first edition of Jules Vernes A Journey to the Center of the Earth . Hidden in the book is a secret map that unveils an even greater hoard of treasures brought to California by French winemakers fleeing the Nazi invasion with the commune leaders grandfather, Anton, among them.

As reporters and art appraisers flock to Sonoma to see the precious bounty, questions begin to risedid Anton hide these items to protect them, or did he steal them for himself? Who is the mysterious man left for dead inside the cave? But not all crime is buried in the past. When a new presence threatens the towns peace, Brooklyn decides to do a little excavating of her own and solve the mystery of the treasure before anyone else is written off.

**”

metadata-opmerkingen

“lg_fict_id_1445623”

opensourcedatum

2015-12-07 (isbndb_scrape: 2022-09-01, lgli_source: 2021-06-18, zlib_source: 2019-04-08, lgrsfic_source: 2015-12-07)

Meer informatie…

ISBN-13978-1-101-59132-1 ISBN-101-101-59132-3 Libgen.rs Fiction1445624 MD506bb6e4343835427d235ced1c164fb81 MD506BB6E4343835427D235CED1C164FB81 Z-Library4162185 Libgen.li File5476686 Libgen.li fiction_id1445624

🚀 Snelle downloads Word lid om het langdurige behoud van boeken, papers en meer te ondersteunen. Als dank daarvoor krijg je snelle downloads. ❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt er vandaag XXXXXX over. Bedankt dat je lid bent!❤️

🚀 Snelle downloads Je hebt alle snelle downloads van vandaag gebruikt.

🚀 Snelle downloads Je hebt dit bestand onlangs gedownload. Links blijven een tijdje geldig.

 • - Optie #1: Snelle partnerserver #1 (no browser verification or waitlists)
 • - Optie #2: Snelle partnerserver #2
 • - Optie #3: Snelle partnerserver #3
 • - Optie #4: Snelle partnerserver #4

🐢 Langzame downloads Van vertrouwde partners.

 • - Optie #1: Langzame partnerserver #1 (browserverificatie mogelijk vereist — onbeperkte downloads!)
 • - Optie #2: Langzame partnerserver #2 (slightly faster but with waitlist)
 • - Optie #3: Langzame partnerserver #3 (slightly faster but with waitlist)
 • - Converteren: Gebruik online hulpmiddelen om tussen indelingen te wisselen. Om een epub in een pdf te veranderen, kun je bijvoorbeeld CloudConvert gebruiken.
 • - Kindle: Download het bestand (pdf en epub worden ondersteund) en stuur het naar Kindle via het internet, de app of e-mail.
 • - Steun auteurs: Als je dit leuk vindt en je kunt het je veroorloven, overweeg dan om het origineel te kopen of de auteurs rechtstreeks te steunen.
 • - Steun bibliotheken: Als dit beschikbaar is in je plaatselijke bibliotheek, overweeg dan om het daar gratis te lenen.

show external downloads

Externe downloads

 • - Optie #1: Libgen.rs Fictie (klik op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #2: Libgen.li (klik ook op "GET" bovenaan de pagina)
 • - Optie #3: IPFS
 • - Optie #4: Z-Library
 • - Optie #5: Torrentdownloads in bulk (alleen voor experts) torrent file → file “06bb6e4343835427d235ced1c164fb81.mobi”

Alle download opties zouden veilig moeten zijn. Dat gezegd hebbende: wees altijd voorzichtig met het downloaden van bestanden van het internet. Zorg bijvoorbeeld altijd dat je apparaat geüpdatet is.

Onderstaande tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Anna’s Archief
Startpagina
Zoeken
🧬SciDB
FAQ
Doneren

Blijf in contact
Contactmail
DMCA-/auteursrechtclaims
Reddit / Telegram
Anna’s Blog ↗
Anna’s Software ↗
Vertalen ↗

Advanced
FAQ
Datasets
Torrents
Mirrors: oproep voor vrijwilligers
LLM-data
Beveiliging

Alternatieven
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

Ripped From the Pages (Bibliophile Mystery 9) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated:

Views: 6371

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.